Last ned gratis rapport: Talent Trends 2023

Hvordan kan du som leder legge til rette for at din arbeidsstyrke sikrer vekst og utvikling, uavhengig av fremtidige usikkerheter?

Dagens arbeidsmarked er spesielt komplekst. Selskaper sliter med å beholde og utvikle ansatte med spisskompetanse, for å oppnå konkurransefortrinn i et stadig skiftende marked, samtidig som de må navigere gjennom nedbemanninger og ansettelsesstopp. 

Målet bør være å skape en arbeidsplass som de ansatte er stolte over å være en del av, samt effektivt håndterer innvirkningen av inflasjon og økonomisk ustabilitet. Last ned Talent Trends 2023 og få fersk innsikt fra HR-ledere over hele verden.

I årets rapport får du tilgang til: 

  • 10 strategier som kan fremme en bærekraftig arbeidsplass.
  • Praktiske tips til hvordan selskapet kan etablere en arbeidsstyrke som er bærekraftig, engasjert, fleksibel og tilpasningsdyktig.
  • Verdifull innsikt i hvordan andre ledere og konkurrenter skaper verdi til tross for økonomisk usikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til rapporten!

Rapport: Talent trends 2023

Send meg rapporten: